Μενού Κλείσιμο

Παρακαλούμε επιλέξτε τον τύπο του επαγγελματία για τον οποίο επιθυμείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο.

Κάθε φορά που αισθάνεστε ότι μια δήλωση/πρόταση δεν ισχύει πλήρως για το εύρος των επαγγελματικών σας ευθυνών, σας συνιστούμε να επιλέξετε την απάντηση που βρίσκεται πιο κοντά στις δικές σας πρακτικές ή τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε την παιδαγωγική πράξη.

Εάν είστε παιδαγωγός ή βοηθός παιδαγωγού της πρώιμης παιδικής ηλικίας ή νηπιαγωγός και ταυτόχρονα διευθύνετε (προϊσταμένη/ος, διευθύντρια/τής) τον παιδικό σταθμό ή το νηπιαγωγείο στο οποίο εργάζεστε, παρακαλούμε επιλέξτε έναν από τους επαγγελματικούς σας ρόλους μέσα από τον οποίο θα σκεφτείτε τις απαντήσεις σας κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης.

Συμπληρώνω το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης σαν

ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚIΑΣ (Παιδικός σταθμός)

Συμπληρώνω το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης σαν

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ/ΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ/ΤΗΣ (Παιδικός σταθμός ή Νηπιαγωγείο)