Menu Sluiten

Consortium en team

Iscte – University Institute of Lisbon werd in 1972 opgericht als een van de eerste Portugese moderne universiteiten, met als centraal doel om arbeid en sociale dynamiek in een snel veranderende wereld te bestuderen. Sinds haar oprichting heeft de universiteit haar onderzoeksdomeinen uitgebreid tot vier scholen: Iscte Business School, de School of Sociology and Public Policy, de School of Technology and Architecture en de School of Social Sciences and Humanities. Iscte – University Institute of Lisbon is er trots op om een van de meest dynamische en innovatieve universiteiten in Portugal te zijn, die kennis produceert, verspreidt en overdraagt aan de samenleving, volgens de hoogste internationale normen.

Hellenic Open University (HOU) is een openbare universiteit die in 1992 door de Griekse regering is opgericht en sinds 1997 volledig operationeel is. Haar voornaamste missie is het aanbieden van onderwijs op universitair niveau via afstandsonderwijs en het ontwikkelen van geschikte materialen en onderwijsmethoden.

Odisee is een hogeschool in België die een bacheloropleiding in het kleuteronderwijs aanbiedt (2,5-5 jaar). De lerarenopleiding heeft ruime ervaring met praktijkgericht onderzoek in samenwerking met scholen, geclusterd rond vier kernthema’s: (1) diversiteit en inclusie, (2) taalstimulering bij jonge kinderen, (3) onderwijs in wetenschap en techniek, en (4) open leergemeenschappen.

De Universiteit van Warschau (UW) is de grootste universiteit in Polen en een toonaangevend onderzoekscentrum in het land. UW biedt een breed scala aan studies in de geesteswetenschappen, sociale, exacte en natuurwetenschappen, en individuele interdisciplinaire studies, 27 Engelstalige programma’s en 29 studieprogramma’s die worden uitgevoerd in samenwerking met universiteiten uit het buitenland.

Het Polytechnisch Instituut van Porto is de grootste Portugese polytechnische instelling. De School of Education biedt een scala aan bachelor- en masterprogramma’s, met name op het gebied van lerarenopleiding en sociale vorming, evenals een breed scala aan programma’s voor permanente educatie.

APEI is een beroepsvereniging zonder winstoogmerk van professionals in het voor- en vroegschoolse onderwijs, opgericht in 1981. Het ondersteunt professionele ontwikkeling, innovatie en onderzoeksinitiatieven. Het behartigt ook de belangen van de sector.

FINANCIERING

DISCLAIMER

De steun van de Europese Commissie bij de productie van deze website houdt geen goedkeuring van de inhouden in, die enkel de visies van de auteurs reflecteren. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor elk gebruik dat gemaakt kan worden van de informatie op deze website.

CONTACT

Internationale projectcoördinator: Cecília Aguiar
Administratie & educatief ontwerp: Christoforos Karachristos & Elias C. Stavropoulos
Mail ons op: child.participation.eu@gmail.com
De inhoud op deze website is beschermd met de licentie Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.
Εικόνα1
Copyright © 2022 Participa Project – Educational Content, Methodology and Technology Laboratory, Hellenic Open University.