Μενού Κλείσιμο

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ

Το Iscte – University Institute of Lisbon  ιδρύθηκε το 1972 ως ένα από τα πρώτα σύγχρονα πανεπιστήμια της Πορτογαλίας με κεντρικό στόχο τη μελέτη της εργατικής και κοινωνικής δυναμικής σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Από την ίδρυσή του, το πανεπιστήμιο έχει επεκτείνει την διεπιστημονική του εμβέλεια σε τέσσερις σχολές: τη Σχολή Επιχειρήσεων Iscte, τη Σχολή Κοινωνιολογίας και Δημόσιας Πολιτικής, τη Σχολή Τεχνολογίας και Αρχιτεκτονικής και τη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Το Iscte – University Institute of Lisbon είναι υπερήφανο που είναι ένα από τα πιο δυναμικά και καινοτόμα πανεπιστήμια στην Πορτογαλία, παράγοντας, διανθίζοντας και μεταφέροντας τη γνώση στην κοινωνία, σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) είναι ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση το 1992 και λειτουργεί πλήρως από το 1997. Πρωταρχική αποστολή του είναι να προσφέρει πανεπιστημιακή εκπαίδευση με μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να αναπτύξει τις κατάλληλες μεθόδους υλικού και διδασκαλίας.
Το Odisee είναι ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Βέλγιο που προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην προσχολική εκπαίδευση (2,5-5 χρόνια). Η Σχολή Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών έχει άφθονη εμπειρία στην έρευνα σε συνεργασία με σχολεία, ομαδοποιημένα γύρω από τέσσερα βασικά θέματα: (1) διαφορετικότητα και ένταξη, (2) γλωσσική τόνωση σε μικρά παιδιά, (3) εκπαίδευση της επιστήμης και της τεχνολογίας και (4) κοινότητες ανοικτής μάθησης.
Το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας (UW) είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Πολωνία και ένα κορυφαίο ερευνητικό κέντρο στη χώρα. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στις κοινωνικές, ακριβείς και φυσικές επιστήμες, καθώς και σε ατομικές διεπιστημονικές σπουδές, 27 αγγλόφωνα προγράμματα και 29 προγράμματα σπουδών που διεξάγονται από κοινού με πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο του Πόρτο είναι το μεγαλύτερο πορτογαλικό πολυτεχνείο. Η Σχολή Εκπαίδευσης προσφέρει μια σειρά από προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, συγκεκριμένα στον τομέα της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών και της Κοινωνικής Αγωγής, καθώς και ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης.
Το APEI είναι ένας μη κερδοσκοπικός επαγγελματικός σύλλογος επαγγελματιών προσχολικής εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε το 1981. Υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη, την καινοτομία και τις ερευνητικές πρωτοβουλίες. Επίσης, έχει ισχυρό υπερασπιστικό ρόλο στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του έργου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συντονίστρια έργου:
Cecília Aguiar
Διαχείριση και εκπαιδευτικός σχεδιασμός:
Christoforos Karachristos & Elias C. Stavropoulos
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  child.participation.eu@gmail.com
Το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο έχει άδεια χρήσης βάσει μη δηλωμένης άδειας χρήσης Creative Commons-NonCommercial-NoDerivs 3.0.
Εικόνα1
Copyright © 2022 Participa Project – Educational Content, Methodology and Technology Laboratory, Hellenic Open University.