Menu Sluiten

Zelftest

Deze zelftest is ontwikkeld om je te ondersteunen om de inspraak van kleuters te bevorderen binnen je school. We definiëren ‘inspraak’ als het recht van kinderen om gehoord te worden en om hun mening uit te drukken in kwesties en situaties die hen aanbelangen. Daarnaast nemen we kinderen au sérieus en geven we hun stem voldoende gewicht (definitie door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind in 1989). De inspraak van jonge kinderen is een sleutelelement om een cultuur van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat te ontwikkelen. Daarom zou de actieve inbreng van jongeren en het nemen van beslissingen in de maatschappij beschermd en aangemoedigd moeten worden van jongsaf aan.

Er zijn meerdere voordelen verbonden aan de bevordering van het recht van kinderen om inspraak te hebben. Organisaties die meer responsief zijn voor de behoeftes van kinderen, zijn over het algemeen meer toegankelijk en efficiënt. Ook verwerven professionals binnen het kleuteronderwijs nieuwe kennis en vaardigheden, en ervaren ze een grotere voldoening wanneer ze een beleid van inspraak voeren en een kindgerichte benadering toepassen. Daarnaast krijgen kinderen een sterker vertrouwen en een hogere zelfinschatting, ontwikkelen ze communicatieve vaardigheden, leren ze samenwerken met leeftijdsgenoten, leren ze beslissingen nemen en oplossingen te vinden voor conflicten. Als je het recht van kinderen tot inspraak bevordert, betekent dat ook dat je hun autonomie en competentie bevordert via relaties met anderen. Net die kenmerken zijn fundamenteel voor de motivatie van kinderen en hun welbevinden. Kinderen accepteren beslissingen gemakkelijker als ze gehoord worden en betrokken worden in het beslissingsproces. De inspraak zorgt ervoor dat ze behandeld worden op een faire manier.  

Deze zelftest is geïnspireeerd op de getuigenissen van leerkrachten, assistenten en coördinatoren van België, Griekenland, Polen en Portugal over de manier waarop ze de inspraak van kleuters vormgeven in hun setting. De inspraak van kleuters is geconceptualiseerd volgens het model van Lundy (2007).

Over jouw privacy.

Jouw antwoorden op de vragen zullen veilig worden opgeslagen. Jouw antwoorden zullen worden verzameld om je persoonlijke feedbackrapport aan te maken. Ze worden ook gebruikt om a) de zelftest te verbeteren en b) bij te dragen tot onderzoek over inspraak in kleuterscholen in de Europese Unie (bijvoorbeeld door te kijken naar gemiddelde antwoorden in de loop van de tijd). Voor meer informatie over hoe we met jouw gegevens omgaan, zie ons privacybeleid.

Ik wil graag de zelftest voor professionals in het kleuteronderwijs invullen.